• DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 

    IM. FRANCISZKA STUSKA 

    W ORZESZU-JAŚKOWICACH  

     

    MGR ALEKSANDRA RATKA-BOSSARD- dyrektor szkoły

     

    MRG MARIOLA DŁUGOSZ- wicedyrektor szkoły

     

    MRG KATARRZYNA ĆMIEL- wicedyrektor szkoły