•  

   Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska
   w Orzeszu-Jaśkowicach

   1. mgr Baron Aleksandra
   2. mgr Bratek Ilona 
   3. mgr Buchalik Bogusława
   4. mgr Cudok Agnieszka
   5. mgr Czyrnia Katarzyna
   6. mgr Ćmiel Katarzyna
   7. mgr Długosz Mariola
   8. mgr Gabryś Klaudia
   9. mgr inż. Guzik Marzena
   10. mgr Gołka Marta 
   11. mgr Nazimek Marzena
   12. mgr Janasik Sabina
   13. mgr Jankowiak Bożena
   14. mgr Jezierzańska Katarzyna 
   15. mgr Kaczmarczyk Grzegorz
   16. mgr inż. Katarzyna Kliś 
   17. mgr Klistala Marta
   18. mgr Klyta Katarzyna
   19. mgr Kłapczyk Kornelia
   20. lic. Knapczyk Barbara
   21. mgr Krakowska Kornelia
   22. mgr Krauze Agata
   23. mgr Krzystała Łukasz 
   24. mgr Larysz Iwona
   25. mgr Małek Agnieszka
   26. mgr Marek Anna
   27. mgr Mądzelewska - Roj Hanna
   28. mgr Przywara Zuzanna
   29. mgr Ratka - Bossard Aleksandra
   30. mgr inż. Redzik Anna
   31. mgr Rybka Zbigniew 
   32. mgr Rzytki Ewelina 
   33. mgr Sikora Joanna 
   34. mgr Skutela Danuta
   35. mgr Słupik Anna
   36. mgr Słupik Agnieszka
   37. mgr Stroka Tomasz 
   38. mgr Słupik Agnieszka
   39. mgr Szweda Alina
   40. mgr Szymik Krystian
   41. mgr inż Świerkot Agnieszka
   42. mgr Tarnawa Teresa 
   43. mgr Tryzna Mirosława 
   44. mgr Warzecha Monika 
   45. mgr Widuch Katarzyna 
   46. mgr Wieczorek Joanna
   47. mgr Woźnica Martha 
   48. mgr Wrona Violetta
  • brak danych