•  

   Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska
   w Orzeszu-Jaśkowicach

    

   1. mgr Baron Aleksandra- wychowanie przedszkolne
   2. mgr Bratek Ilona - wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny, zajęcia rozwijające kreatywność
   3. mgr Buchalik Bogusława - edukacja wczesnoszkolna, język angielski , zajęcia rozwijające kreatywność
   4. mgr Ćmiel Katarzyna - wicedyrektor, wychowanie przedszkolne
   5. mgr Długosz Mariola - wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny
   6. mgr Gabryś Klaudia-  edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
   7. mgr Gołka Marta - historia, wiedza o społeczeństwie
   8. mgr Grzegorczyk Marzena- język polski, zajęcia rozwijające kreatywność
   9. mgr Janasik Sabina- wychowanie przedszkolne
   10. mgr Jankowiak Bożena - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające kreatywność
   11. mgr Kaczmarczyk Grzegorz- edukacja dla bezpieczeństwa
   12. mgr inż. Katarzyna Kliś - matematyka, zajęcia rozwijające kreatywność
   13. mgr Klyta Katarzyna- religia
   14. mgr Kłapczyk Kornelia - wychowanie przedszkolne
   15. lic. Knapczyk Barbara- wychowanie przedszkolne, terapia SI
   16. mgr Krauze Agata- przyroda, biologia, chemia, zajęcia rozwijające kreatywność
   17. mgr Krzystała Łukasz - wychowanie fizyczne, technika, zajęcia rewalidacyjne
   18. mgr Larysz Iwona- nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjne
   19. mgr Małek Agnieszka- wychowanie przedszkolne, terapia SI,
   20. mgr Marek Anna – wychowanie przedszkolne
   21. mgr Mądzelewska - Roj Hanna-  pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, wychowanie świetlicy
   22. mgr Ochojska Katarzyna – bibliotekarz, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne zajęcia rozwijające kreatywność
   23. mgr Ochojska Teresa – wychowanie przedszkolne
   24. mgr Pawlik Ewelina – wychowanie przedszkolne
   25. mgr Ptak Żaneta – język polski
   26. mgr Ratka - Bossard Aleksandra - dyrektor, wychowawca świetlicy
   27. mgr inż. Redzik Anna - matematyka, zajęcia rozwijające kreatywność
   28. mgr Rybka Zbigniew - geografia, przyroda, fizyka, wychowawca świetlicy
   29. mgr Rzytki Ewelina -  wychowawca świetlicy
   30. mgr Sikora Joanna - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, zajęcia rozwijające kreatywność
   31. mgr Skutela Danuta - religia
   32. mgr Słupik Anna- język angielski
   33. mgr Stroka Tomasz - informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność
   34. lic. Sznober Agnieszka - język polski, wychowawca świetlicy
   35. mgr Szymała Grażyna – wychowanie przedszkolne
   36. mgr Szweda Alina- wychowanie do życia w rodzinie
   37. mgr Szymik Krystian- język angielski
   38. mgr Tarnawa Teresa - edukacja wczesnoszkolna, informatyka ,wychowawca świetlicy, zajęcia rozwijające kreatywność
   39. mgr Tryzna Mirosława - plastyka, muzyka
   40. mgr Waclik Marzena - język niemiecki, wychowawca świetlicy , zajęcia rozwijające kreatywność
   41. mgr Warzecha Monika - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
   42. mgr Widuch Katarzyna - język angielski
   43. mgr Wieczorek Joanna - język polski, zajęcia rozwijające kreatywność
   44. mgr Wrona Violetta – logopeda, terapeuta pedagogiczny, wychowawca świetlicy, zajęcia rewalidacyjne

    

  • brak danych