• Prezydium Rady Rodziców

    Joanna Dulewicz - przewodnicząca

    Ewelina Zniszczoł - zastępca

    Barbara Koczela - skarbink

    Sandra Cyprys - sekretarz