• Informacje ogólne:
    Świetlica szkolna czynna w godzinach 6.00-16.30.
    Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej
    opieki wychowawczej, umożliwiając wszechstronny rozwój osobowości
    podopiecznych.


    Plan zajęć dnia:
    6.00-8.00 Schodzenie się dzieci do świetlicy szkolnej. Czynności porządkowe, zajęcia stolikowe, zabawy w kąciku zabaw według zainteresowań.
    8.00-10.00 Zajęcia tematyczne związane z tematem przewodnim tygodnia, zajęcia umuzykalniające, komputerowe, ruchowe.
    10.00-12.00 Czytanie bajek, oglądanie na tablicy interaktywnej, gry, zabawy stolikowe .
    12.00-14.00 Zajęcia plastyczne , manualne , techniczne.
    14.00-15.00 Odrabianie zadań domowych.
    15.00-16.30 Swobodne zabawy konstrukcyjne , tematyczne rozwijające zainteresowania dzieci, gry , relaks , zabawy ruchowe na świeżym powietrzu ( w zależności od warunków pogodowych).

    Wychowawcy świetlicy szkolnej 2022/2023
    Ewelina Rzytki – kierownik świetlicy
    Zbigniew Rybka -wychowawca
    Hanna Roj-Modzelewska - wychowawca
    Aleksandra Bossard-Ratka -wychowawca
    Teresa Tarnawa -wychowawca
    Marzena Waclik -wychowawca
    Agnieszka Sznober -wychowawca
    Violetta Wrona -wychowawca


    Karta_zgloszenia_na_swietlice_20...21.docx.pdf​​​​​​​