• eTwinning

   • Nasza szkoła należy do sieci szkół, które współpracują w ramach platformy eTwinning. Działamy na lekcjach języków obcych oraz informatyce. W zeszłym roku otrzymaliśmy certyfikat "Krajowa Odznaka eTwinning" za projekt językowy z języka niemieckiego realizowany z uczniami klasy 8b. W ramach tego projektu wraz z innymi szkołami uczniowie tworzyli wspólnie chmury wyrazowe, komiksy, kolaże dotyczące krajów DACHL. Braliśmy również udział w projekcie świątecznym dotyczącym zwyczajów i obrzędów świątecznych w krajach niemieckojęzycznych oraz w projekcie dotyczącym zdrowego odżywiania. Obecnie realizujemy nowy projekt językowy. eTwinning to europejska społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning ma więc charakter portalu społecznościowego dla nauczycieli oraz uczniów. Podstawą działań jest współpraca szkół przez Internet z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Tradycyjne formy kontaktu zastępuje komunikacja i współdziałanie online, a zaplanowane działania projektowe wykonuje się z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji i urządzeń. Platforma jest przestrzenią do współpracy edukatorów niewymagającą nakładów finansowych, działa w synergii z programem Erasmus+, oferując m.in. skarbnicę pomysłów i inspiracji dotyczących projektów programu Erasmus+, narzędzie eTwinning Live pomocne przy znalezieniu wiarygodnego partnera do realizacji projektu finansowanego z E+, TwinSpace – miejsce spotkań i dyskusji o planach i oczekiwaniach wraz z materiałami stanowiącymi bank niezbędnych informacji, Forum TwinSpace – bezpieczną przestrzeń do wspólnej dyskusji na temat projektu programu Erasmus+.

    Więcej informacji na stronie:
    https://etwinning.pl/