• Obiady szkolne

      1.  W roku szkolnym 2023/2024 obiady w szkole będą wydawane od poniedziałku 11.09.2023 r.

      2. Aby zapisać dziecko na obiad należy dostarczyć wypełnioną deklarację zgłoszeniową do sekretariatu lub intendenta szkoły do dnia 07.09.2023 r. ( deklarację można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły w zakładce dokumnety do pobrania ).

      3. Cena obiadu – 6,00 zł.

      4. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus w zakładce PLIKI SZKOŁY.

      5. Odpisy z obiadu dokonuje się od następnego dnia po zgłoszeniu. Obowiązek zgłoszenia dotyczy również nieobecności z powodu wyjazdów na wycieczki, konkursy itp. Każda zgłoszona nieobecność jest odliczana od kwoty żywienia w bieżącym miesiącu.

      6. Niezgłoszona nieobecność ucznia na obiedzie nie jest podstawą do odliczenia za posiłek. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem: SMS-a, e-maila lub elektronicznego dziennika Librus.