• Pszczółki

      

     godziny pracy oddziału: 8.00-15.00

      

     Nauczyciele:

     Anna Marek

     Marta Klistala

     Krystian Szymik – j. angielski

     pomoc nauczyciela: Zofia Michalska

      

     j. angielski

     poniedziałek: 9.30 - 10.00

     środa: 10.30 – 11.00