• Intendent Katarzyna Lipus

    tel. 690902319

    e-mail: intendentka.sp4@gmail.com

     

     

            WAŻNE

    1. Odpisy z obiadu dokonuje się od następnego dnia po zgłoszeniu. Obowiązek zgłoszenia dotyczy również nieobecności z powodu wyjazdów na wycieczki, konkursy itp. Każda zgłoszona nieobecność jest odliczana od kwoty żywienia w bieżącym miesiącu.

    2. Niezgłoszona nieobecność ucznia na obiedzie nie jest podstawą do odliczenia za posiłek. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem: SMS-a, e-maila lub elektronicznego dziennika Librus.