• Intendent Katarzyna Lipus

    tel. 690902319

    e-mail: intendentka.sp4@gmail.com

     

     

    WAŻNE
    Każdą nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić jeden dzień wcześniej do godz. 14.30. w nagłych wypadkach w dniu zgłoszenia do godziny 8.30. Zgłoszenia można dokonać: osobiście, telefonicznie (najlepiej SMS), za pośrednictwem e-maila lub elektronicznego dziennika Librus. Obowiązek zgłoszenia dotyczy również nieobecności z powodu wyjazdów na wycieczki, konkursy. Niezgłoszona nieobecność ucznia na obiedzie nie jest podstawą do odliczenia za posiłek.