• Laboratoria Przyszłości

   • Laboratoria Przyszłości to Program skierowany między innymi do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, wspierające umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

    Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

    Nasza szkoła poprzez udział w programie Laboratoria Przyszłości pozyskała następujący sprzęt:

    Drukarka 3D wraz z filamentami oraz komputer do jej obsługi,

    Długopisy 3D wraz z filamentami,

    Sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i metalu,

    Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,

    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.),

    Bezprzewodowe pistolety do klejenia na gorąco wraz z akcesoriami,

    Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów),

    Zestaw do nauki latania dronem,

    Roboty do nauki programowania,

    Maszyny do szycia wraz z akcesoriami,

    Krosna wraz z kordonkami i mulinami,

    Piekarnik wraz z płytą indukcyjną,

    Garnki, patelnie, formy do pieczenia, blender, brytfanny, noże kuchenne, deski, stolnice.


    Zakupiony sprzęt będzie używany na zajęciach praktycznych podczas programowania, prac stolarskich i ślusarskich, do dokumentowania i nagrywania osiągnięć uczniów, do zajęć rozwijających umiejętności manualne oraz rozwijających myślenie kreatywne.