• Szkolny Klub Sportowy - Aktywna Czwórka

    W naszej szkole realizowane są zajęcia SKS. Uczestniczą w nich uczennice i uczniowie z klas 4-6. Jest to ogólnopolski program skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.


    Zajęcia:

    Klasy 4 i 5 (dziewczęta):

    poniedziałek 14.35 - 15.35

    czwartek      13.35 - 14.35


    Klasy 6:    

    środa            15:20 - 16:20

    czwartek       14:30 - 15:30