• WOLONTARIAT

   • Szkolny Wolontariat jest kołem zainteresowań działającym na rzecz innych. Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy, niesienie pomocy. Razem możemy więcej. Szkolne Koło Wolontariatu działa w szkole, środowisku lokalnym, jak również uczestniczy w różnych akcjach humanitarnych i charytatywnych. Jego założycielkami były pani Agata Krauze oraz Edyta Ćmiel w roku 2018.


    Obecni opiekunowie: Marzena Waclik– koordynator, nauczyciel języka niemieckiego
    Ilona Bratek - nauczyciel wf oraz pedagog 
    pedagog - Hanna Modzelewska - Roj.


    W skład Rady Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą;
    Julia Kalus kl.8a
    Piotr Chorowski kl.8b
    Maja Rose kl.8b


    Spotkania Koła odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca.


    Cele i założenia:
    zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu i jej propagowanie
    uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
    kształtowanie postaw prospołecznych
    rozwijanie empatii i tolerancji
    angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
    kształtowanie umiejętności pracy zespołowej
    współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
    wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolonej
    akcje charytatywne i humanitarne, wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne


    Cechy wolontariusza:
    -optymizm i chęć do działania; – motywacja do niesienia pomocy potrzebującym; – umiejętność
    wygospodarowania wolnej chwili; – odwaga, empatia i otwartość; – odpowiedzialność, wrażliwość,
    systematyczność, cierpliwość; – kultura osobista i współdziałanie; – tolerancja i akceptacja; – dążenie do
    samodoskonalenia .

    Nasze działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy w roku szkolnym 2022/23:
    - działalność na rzecz środowiska szkolnego: ( pomoc koleżeńska w nauce, współpraca ze świetlicą)
    - pomoc dla Hospicjum w Żorach
    - Pola Nadziei
    - akcja pomocowe dla Seniorów oraz poodpiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bełku
    - zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska "Pro Animali"

    Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu SP 4 stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskania poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

    POMAGAJMY! RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!!