• Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023     

    LP. 

    PRZEDMIOT

    TYTUŁ PODRĘCZNIKA

    AUTOR

    WYDAWNICTWO

    NR DOPUSZCZENIA 

    KLASA I

    1     

    EDUKACJA

    WCZESNOSZKOLNA

    Elementarz odkrywców- edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza- 1cz. i 2 cz.

     


    Elementarz odkrywców- edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza- 3 cz. i 4 cz.

     


    Elementarz odkrywców- Matematyka- 1 cz.    Elementarz odkrywców- Matematyka- 2 cz.

    Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka- Nowak     

    Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka- Nowak     

    Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Strzałkowska

     

    Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Strzałkowska

    Nowa Era


     

     

    Nowa Era
     

    Nowa Era


     

    Nowa Era

    790/1/2017


     

     

    790/2/2017
     

    790/1/2017


     

    790/2/2017

    2

    JĘZYK ANGIELSKI

    Bugs Team 1

    Książka ucznia

    Carol Read

    Ana Soberón

    Macmillan

    811/1/2017

    3

    RELIGIA

    (SZKOŁA NIE ZAPEWNIA PODRĘCZNIKÓW)

    Pan Bóg jest naszym Ojcem 1cz. i 2 cz.

    (podręcznik zawiera ćwiczenia)

    ks. dr Paweł Płaczek

    Świętego Wojciecha

    AZ-11-01/18-PO-1/20     

    Wykaz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023


     

    LP. 

    PRZEDMIOT

    TYTUŁ 

    AUTOR

    WYDAWNICTWO

    NR DOPUSZCZENIA 

    KLASA I

    1
     

    EDUKACJA

    WCZESNOSZKOLNA

    Elementarz odkrywców- edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza- 1cz. i 2 cz.

     

    Elementarz odkrywców- edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza- 3 cz. i 4 cz.

     

    Elementarz odkrywców- zeszyty ćwiczeń matematycznych- 1 cz.

     

    Elementarz odkrywców- zeszyty ćwiczeń matematycznych- 2 cz.    Elementarz odkrywców- zeszyt do kaligrafii edukacji polonistycznej


    Elementarz odkrywców- zeszyt do kaligrafii edukacji matematycznej

     

    Elementarz odkrywców- Dzień odkrywców

     

    Elementarz odkrywców- Muzyka

     


    Elementarz odkrywców- Teczka artysty

    Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka- Nowak

     

    Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka- Nowak

     

    Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Strzałkowska

     

    Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Strzałkowska

     

    Elżbieta Kacprzak     

    Grażyna Wójcicka, praca zbiorowa     

    Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień,Małgorzata Ogrodowczyk

     

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach     

    Nina Gryzoń, Małgorzata Heine, Witold Vargas

    Nowa Era    Nowa Era


    Nowa Era    Nowa Era    Nowa Era


     

    Nowa Era     

    Nowa Era

     

    Nowa Era    Nowa Era

     


     

    790/1/2017


     

    790/2/2017


     

    790/1/2017     

    790/2/2017

    2

    JĘZYK ANGIELSKI

    Bugs Team 1

    Zeszyt ćwiczeń

    Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska

    Macmillan

    811/1/2017