• Klasa pod chmurką

    • MAMY KLASĘ POD CHMURKĄ!

      

     Pomysłodawcą stworzenia zielonej klasy, na niewykorzystanym dotąd terenie wokół szkoły, były Panie z Rady Rodziców. W 2022 r.  pojawiła się szansa na zdobycie funduszy do realizacji pomysłu. 

     Panie Ilona Bratek i Agata Krauze stworzyły autorski projekt “Zielona klasa pod chmurką”, który wystartował w konkursie “Velvet. Piątka dla natury”. Zdobył on uznanie jury i szkoła uzyskała grant o wysokości 7 tys. na realizację projektu. Dodatkowego wsparcia finansowego udzieliła również Rada Rodziców. 

     Dzięki ciężkiej, fizycznej pracy rodziców i nauczycieli w czasie wakacji od tego roku szkolnego, szkoła zyskała dodatkowe miejsce do przeprowadzania zajęć z uczniami i

     przedszkolakami oraz ciekawe miejsce do przebywania wychowanków naszej placówki na świeżym powietrzu, wśród zieleni.